Jõulukuuskede äravedu Võru linnas

Võru linn korraldab tasuta jõulukuuskede äraviimise kortermajade juurest. Erinevalt
eelnevatest aastatest ei pea kuuse äraviimise soovi seekord ette registreerima. Piisab kui jätta vana jõulupuu prügikastide kõrvale ootama. Äravedu toimub 15. ja 16. jaanuaril.
Lisainfo: järelvalvespetsialist Terje Moisto, tel 785 0915.