Kloogaranna Festival 2012

Kloogaranna Festival 2012 toimub 28. juulil. Meri, kaunis liivarand ning soov pakkuda suvel inimestele mõnusat äraolemist väljaspool linnakära olid peamisteks põhjusteks, miks selline idee sündis.

Lisaks kvaliteetsele muusikale pakub festival ka mitmekülgset toiduelamust ning erinevaid meelelahutus- ning sportimisvõimalusi. Toimuvad võistlused rannajalgpallis, alustab poksivõistluste sari Beach Fight, saab proovida lohesurfi, maailmas ülipopulaarset aerusurfi (SUP), teha zumbat ja veel palju muud.

Lastele on eraldi Balbiino lasteala, kus lapsi lõbustavad Jätsi-mehike ja Jänku-Juss. Lisaks muidugi batuudid, näomaalingud, mängud ja muud toredad tegevused.

Päevakava:

Loe edasi: Kloogaranna Festival 2012

Kolga-Jaani valla külade päev Vaiblas

Kolga-Jaani valla V külade päev toimub 21. juulil 2012 Vaibla külas Veldemani puhkealal.

Võistlema on kutsutud oma mees- ja naiskondadega kõik Kolga-Jaani valla külad. Võistlusaladeks on pimevõrkpall, noolevise, korvpalli vabavisked, sasku, köievedu lastele ja noortele, mölkky, petanque, teatevõistlus lastele ja noortele, mälumäng, kalapüük käsiõngega, kanuusõit kanalil, üllatusala täiskasvanutele.

Ajakava:
6.00-8.00 – Kalapüük Leie kanalil.
10.00-10.15 – Lipu heiskamine ja avakõned.
10.15-15.00 – Võistlusalad.
15.30-16.00 – Võitjate autasustamine.
16.00 – Iga küla esindaja esitab ühe luuletuse oma külast.
Meelelahutus ja kõik sinna juurde kuuluv.

Info valla kodulehelt!

Võrumaa talunikud pidasid traditsioonilist
põllumeeste päeva

Eelmise nädala laupäeval, 14. juulil kogunesid Võrumaa põllumehed taas traditsioonilisele põllumeeste päevale. Seekord peeti üritust Sännas.

Nagu ikka, sai tutvuda talutehnikaga ja vaadata loomi. Esinesid nii Võru folkloorifestivalilt korraks Sännasse põiganud Läti rahvatantsurühm Ligo kui ka Sänna aktiivsed lauljad ja tantsijad. Supiga kostitasid Rõuge priitahtlikud pritsimehed.

Lambapügamise võistlusel tuli esikohale Mehis Tamsalu, teiseks jäi Mats Meriste ja kolmandaks Riho Lehiste. Need, kes traktoriga kohale tulid, said end proovile panna künnivõistlusel. Parimaks pöördadraga kündjaks osutus Mart Raudsep, teiseks jäi Aare Kahre ja kolmandaks Aimar Pindis. Tavaatrade kategoorias sai parima tulemuse 100 x 20 meetri suuruse maalapi üleskündmises Kaspar Järvala, teiseks tuli Enn Raudsep.

Kaspar Järvala on tegelikult Järvamaa Kehtna mees. Oma traktori lasi ta Võrumaale kohale sõidutada. Järvala on Eesti künniseltsi juhatuse liige. Ühtlasi on ta loonud omanimelise künniklubi, et kündmine Eestis päris ei hääbuks ja et õpetada välja paar noori, kes oskaksid traktoriga künda.

Järvala sõnul on kündmine oma kulukuse tõttu väljasurev töö. Selle asemel randaalitakse ja kasutatakse ketaskoorijaid.

“See on üllatav, et Võrumaal see nii populaarne on,” ütles Järvala. Tal endal oli Võrumaa küngastel künda uudne kogemus. Sellist kündmist peab ta koguni ekstreemsuseks. Võrumaa talupidajaile on see aga harjumuspärane töö. “Mägedel” kündmiseks või üldse maaharimiseks kulub ka rohkem kütust.

Oma traktori ostis Kaspar Järvala Šotimaalt turbarabast ja sama traktor on käinud koguni Uus-Meremaal. Nimelt osales Järvala eelmisel aastal kündmise maailmameistrivõistlustel ning võistluse ajaks lasi traktori merekonteineris Uus-Meremaale sõidutada. Selleks, et traktor jõuaks aprilliks kohale, tuli see juba jaanuaris teele panna.

Esmakordselt sai põllumeeste päeval ka lehmalüpsmises võistelda. Päris mitu kolmeliikmelist võistkonda oli võtnud julguse kokku, et kunstlehmast kahe minuti jooksul võimalikult palju vett välja pigistada. Võitjaks otsustati kuulutada kõik osavõtjad.

Ka lastele jätkus Võrumaa põllumeeste päeval tegevust. Kõik said end tasuta tühjaks hüpata batuudil ning oma poniga sõidutas lapsi Antsla valla Kasemäe talu peremees Gabriel Liba. Sänna kultuurimõisas said kõik huvilised aga valmistada vildist esemeid, õppida küpsetama väliahjus pitsat või osalema tordiõpitoas. Toimus ka matk Sänna taevarajal. Päeva juhtis turismitalunik Aigar Piho.

Tekst ja fotod: Elina Allas

 

 

Talunik võib edaspidi investeeringutoetust saanud ettevõtte lastele üle anda

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas täna määruse muutmise, mis kiirendab põllumajandusvaldkonna mikroettevõtetes investeeringute elluviimist ning lubab talunikel oma ettevõtte koos investeeringuobjektiga anda üle näiteks oma lastele.

„Talumajapidamised on täna üks väheseid valdkondi, kus järjepidevus säilib põlvest põlve. Sellist traditsiooni tasub hoida ja väärtustada,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Uue korra järgi võimaldame näiteks füüsilisest isikust ettevõtjail oma talu ühes investeeringutoetuse abiga soetatud masinate ja seadmetega anda üle lastele.“

Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise uute nõuete järgi võib mikroettevõtja oma põllumajandusettevõtte koos meetmest 1.4.1 saadud toetuse abiga soetatud investeeringuobjektiga üle anda, kas siis lapsele või osaühingule, mille kogu osakapital kuulub toetuse saajale.

Teine suurim muudatus määruses puudutab investeeringu teostamise tähtaega – toetuse saajad peavad uue korra järgi alustama investeeringu elluviimist kuue kuu jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning selle aja jooksul tuleb kavandatavast investeeringust teha vähemalt 25 protsenti. Ülejäänud investeering tuleb teha ja seda tõendavad dokumendid PRIAle esitada kahe aasta jooksul alates taotluse rahuldamisest, kuid hiljemalt 2014. aasta lõpuks.

Lisaks lühendab PRIA taotluste menetlemist 5 päeva võrra, mis tähendab, et taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tuleb PRIAl teha senise 90 tööpäeva asemel 85 tööpäeva jooksul.

Muudetud on ka hindamiskriteeriumite punkte, et aidata tõhusamalt kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. Senisest enam saavad punkte taotlejad, kes pole meetme 1.4.1 raames veel toetust saanud. Maksimaalne toetuse suurus kogu MAK 2007-2013 programmiperioodil kokku on ühe taotleja kohta 100 000 eurot.

Uute nõuete eesmärk on kiirendada investeeringute elluviimist ning tagada vahendite kasutamine programmiperioodi lõpuks. Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 “Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine jõustub avaldamisega Riigi Teatajas kolme päeva jooksul. Meetme 1.4.1 järgmine taotlusperiood algab 26. novembril 2012.

2011. aasta taotlusvoorus määrati taotlejatele mikropõllumajandusettevõtete arendamise investeeringutoetust kokku 12,9 miljoni euro eest. Siiani toimunud taotlusvoorude raames on 2195 heakskiidetud taotlusele määratud 87 miljonit eurot toetust, mille abil investeeritakse mikropõllumajandusettevõtete arendamisse kokku 185,8 miljonit eurot. Eelmise taotlusvooru tulemustega saab täpsemalt tutvuda SIIN.

Seto Kuningriigi päev Värskas

Head Vana Võromaa inimesed: käsitöölised, (turismi)ettevõtjad, seltsi- või külaliikumise tegelased, muuseumirahvas, pillimehed ja -naised!

Seto Kuningriigi korraldajad kutsuvad meid, Vana Võromaa rahvast sel aastal ühiselt Seto Kuningriigi päevale Värskasse 4. augustil 2012. Ka tänavu soovivad võõrustajad organiseerida Eesti eri kantide rahva (kihnlaste, mulkide… ) ühist kaubatänavat, kus müüakse ainult eestimaist, kvaliteetset ja pärimuslikku kaupa. See on hea mõte, sest iga piirkond on omanäoline ja ühiselt moodustame kirju terviku ning jääme oma loovusega paremini silma!

Võro Instituut märgib üles kuningriigi kaubatänavale Vana Võromaa saatkonna meie käsitöö ja toiduga kauplemiseks. Lisaks kauplemise pinnale pakume abi teie toote- ja toidunimetuste tõlkimisel võru keelde. Kutsume üles ka pillimehi, laulunaisi, kes aitaksid Vana Võromaa saatkonda elavamaks muuta. Kõik kauplejad ja muusikud võiksid olla omakandi (stiliseeritud) riietes ja rääkida umakandi kiilt, et võrokesed setode sündmusel ikka näha ning kuulda oleksid.

Saatkond ootab kõiki, kelle toodang vastab üldistele kuningriigi laada tingimustele (vt Kuningriigipäeva laadainfo) ja tunnevad ennast vana Võromaa inimestena (hoolimata sellest, kas nad on praegusest Võru, Põlva või Valga maakonnast). Võro Instituut püüab valida võimalikult mitmekesise seltskonna saatkonda vana Võrumaad esindama, nii et vabandame juba ette, kui keegi ruumipuudusel saatkonda ei mahu.

Palume oma osavõtusoovist teada anda hiljemalt 19. juuliks – siis jõuame seto korraldajatele meie kauplejate arvu teada anda, küsida juurde infot enda kirjapanemise ja kohamaksude kohta.

Kauplejatele registreerimiseks on meil vaja teada: ettevõtja või eraisiku nimi, registri- või isikukood, aadress, e-post, telefon, kaupade loetelu või kirjeldus, mida soovitakse müüa, soovitav müügipinna pikkus, elektri vajadus.

Muusikutel palume teada anda oma saatkonnas esinemise soovist ja lisada juurde, millise pilliga mängitakse.

Pärast 20. juulit võtab Võro Instituut soovijatega ise ühendust, et asjast täpsemalt rääkida.

Fotoajakirjanik toob Eesti elu märgilised sündmused arhiivist välja

Fotograaf Toomas Volmer (fotol) alustas Eesti lähiajaloo olulisemaid sündmusi kajastavate piltide avaldamist Facebooki lehel “Eesti elu pildis”. Esimesel postitusel naeratavad Rahvarinde I kongressi lõpuhetkedel kõrvuti Edgar Savisaar ja Marju Lauristin.

“Eesti lähiajalugu on olnud äärmiselt põnev ja kiire muutuste aeg. Taasiseseisvumise ajal ja ka hiljem on mul pressifotograafina olnud võimalus jäädvustada väga paljusid Eesti elu olulisi sündmusi ja inimesi,” rääkis piltide autor Toomas Volmer. “Neid väärikaid hetki tasub meenutada.”

Enam kui 25 aasta pikkuse fotograafitöö tulemusena on Toomas Volmeri fotoarhiivi kogunenud märkimisväärne hulk väärtuslikku pildimaterjali, mida nüüd on plaanis pilt haaval avaldada Facebookis.

“Iga nädal avaldan uue pildi, mis on Eesti lähiajaloos mingil põhjusel märgilise tähtsusega. Esimeseks postituseks saigi kohe pilt, mis kujutab Marju Lauristini ja Edgar Savisaart kõrvuti – tõenäoliselt on see üks väheseid, kui mitte ainuke taoline pilt,” rääkis Volmer.

“Eesti elu pildis” on ühe fotoajakirjaniku nägemus elust Eestis. Avaldatavad pildid kujutavad Eesti lähiajaloost olulisi inimesi – nii portreedel kui ka sündmuste keerises – , sündmusi ja paiku.

Taust
Toomas Volmer (s. 1962) on Eesti fotograaf ja fotoajakirjanik. Ta on pildistanud näiteks Eesti Teadeteagentuuri (ETA), ajakirja Luup, Eesti Päevalehe, Ilta-Sanomate ja Helsingin Sanomate, aga ka paljude riigiasutuste ja eraettevõtete jaoks. Mitmel aastal on Toomas Volmer olnud Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõttude ametlik fotograaf.

Eesti elu pildis – https://www.facebook.com/eestielupildis

Kuulata võib, kuni silme eest must veel ei ole

Aksel Lõbu,
noor ajakirjanik

Samal ajal, kui Rein Sikk rändab mööda Eestit ja uurib elu võimalikkust lauludes ülistatud Maarjamaal, üritab igaüks vaikselt mõelda, mis on tema seisukoht maaelu säilitamise osas. Hariliku mustvalge leerideks jagunemise asemel võib see kord eristada must-tumehall-valget arvamuspilti.

Mõni leiab, et tuleks võimalikult kiiresti maal elu välja suretada, lõpetada see naljategemine ja moodustada keskaegse Itaalia stiilis linnriik ümbritseva maa-alaga. Mina nimetan seda mustaks leeriks, sest see tõesti tahab pilti taskusse lüüa. Minnes seda mõtterada mööda, on üsna võimatu vältida üle vindi keeramist. Kõik inimesed koligu pealinna, endine linnapeagi on välja öelnud, et  ta sellist asjade käiku pooldab. Sentimentaalse väärtuse tõttu võiks Tartu ülikooli peahoone ka kuidagi Toompea jalamile tarida. Toompea – Toomemäe, piisavalt sarnane.

Loe edasi: Kuulata võib, kuni silme eest must veel ei ole

Haanjamaa kultuurisündmused sel nädalal

Neljapäeval, 19. juulil 2012 toimub Ruusmäel, Rogosi mõisas taas külastuspäev Unustatud mõisad. Seekord on see teemapäevana küll pühendatud vanemale generatsioonile, kuid mõisaga tutvuma on oodatud kõik huvilised! Kell 14 esinevad külalised Haanjast ja Missost, kell 15 annab kontserdi Tajo Kadajas. Lähem info Haanjamaa Elu uudisvoost ja Rogosi mõisa kodulehelt!

Sama päeva õhtul algusega kell 18 saab Haanjas, Suure Munamäe vabaõhulaval (vihmase ilma korral Haanja rahvamajas) näha etendust “Igavene rändur”. Loe edasi!

Reedel, 20. juulil 2012 algusega kell 20 annab Suure Munamäe vaatetorni juures juba traditsiooniliseks saanud kontserdi ansambel JÄÄÄÄR, kes käib terve juulikuu Eestimaa kauneid kohti veelgi kaunimaks laulmas. Loe lähemalt!

Laupäeval, 21. juulil 2012 toimub Haanjamaal Luutsniku külas kodukandipäev. Üles astub ansambel „Lihtsad Poisid“, toimub hobuste demonstratsioonesinemine. Samuti tähistatakse kohaliku raamatukogu 95. sünnipäeva. Loe edasi!

Pühapäeval, 22. juulil 2012 tähistame Suure Munamäe vaatetorni 73. sünnipäeva. Esinevad mandoliinide ansambel, tantsugrupp EXIT, Läti rahvatantsijad, ansambel Apelsin. Sündmuse ajal sissepääs torni on tasuta. Loe edasi!

Olete oodatud osa saama!

Väljasõit õppereisile Juminda-Käsmu-Mõedaku

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt projekt „Ühiste väärtuste leidmine kodakondsuseta elanike ja kodanikeühenduste vahel ning hoiakute kõigutamine kultuuridevahelise dialoogi kaudu“. Õpireis toimub 8.-9. augustil 2012.

Õpireisi korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel muudatusi. Kõik kellaajad (peale väljumise) võivad nihkuda.

Õpireisi maksumus 7 eurot sisaldab toitlustust, transporti, majutust jm vajalikke kulusid.
Sõit toimub 50 kohalise reisibussiga.

Registreerimiseks helistada või kirjutada lahedadlahedalt@gmail.com, hellekivi@hotmail.com või tel +372 5452 1962.
Osalemise kinnitab osalustasu laekumine MTÜ Lahedad Naised Lahedalt arvele 221047499479 hiljemalt 2. augustiks 2012.

Kuna kohad on piiratud, siis andke aegsasti teada oma soovist!

Tutvu ka ajakavaga:

Loe edasi: Väljasõit õppereisile Juminda-Käsmu-Mõedaku

Täna jätkub konkursil „Kogukonna pärl“ esile tõstetud perede tunnustamine

Eesti Külaliikumine Kodukant jätkab teisipäeval, 17. juulil koos regionaalministriga konkursi „Kogukonna pärl“ raames esile tõstetud perede tunnustamist. Konkursile esitati üle Eesti kokku 125 kandidaati, kelle seast tunnustatakse igas maakonnas ühte perekonda. Täna antakse tunnustus üle Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa peredele.

Järvamaal pälvis tiitli „Kogukonna pärl 2012“ Hele ja Sven Aluste perekond Roosna-Alliku vallast Koordi külast. Tunnustamine toimub 17. juulil kell 10 Koordi külas.

Lääne-Virumaal pälvis tiitli „Kogukonna pärl 2012“ Zinaida ja Vladislav Režnitšenko perekond Tapa vallast. Tunnustamine toimub 17. juulil kel 12 Tapa vallas Lehtse kultuurimajas.

Ida-Virumaal pälvis tiitli „Kogukonna pärl 2012“ Vilve ja Kalev Niine perekond Mäetaguse vallast Atsalama külast. Tunnustamine toimub 17. juulil kell 16.30 Atsalama külas Tagavälja talus.

Eesti Külaliikumise Kodukant tegevjuht Kaie Toobal ütles, et konkursi „Kogukonna pärl“ eesmärk on esile tõsta just neid perekondi, kes siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevnemisse. Kandidaate esitati palju ja tunnustamist väärivad kõik, kes on toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut.

Loe edasi: Täna jätkub konkursil „Kogukonna pärl“ esile tõstetud perede tunnustamine

Täna algavad mõisameistrite päevad Suuremõisas

17. – 20. juulil toimuvad Suuremõisa lossi pargis (spordihoone tagune kiigeplats ja selle ümbrus) mõisameistrite päevad. Ametlik avamine on 17. juulil kell 16 ja ametlik lõpetamine 20. juulil kell 16. Läbi nende nelja päeva on võimalik külastajatel jälgida (ka ise kätt proovida oma tööriistadega) „suure kunsti sündi” ja samas ka einestada. Soovi korral saab valmis kujusid osta ka enne lõpuoksjonit kokkuleppel meistri ja korraldajaga. Lastele on avatud ürituse ajal eraldi tegelusnurk. Reedel kell 16 toimub ürituse ametlik lõpetamine ja oksjon. Esineb tantsutrupp Tuurit-Tuurit ning Mõisaprouad.

Maalimise perepäev Luke mõisas

Pühapäeval 22. juulil kell 12 – 16 toimub Luke mõisas maalimise perepäev „Õpime loodust maalima“. Maalimise ja joonistamise vahendid korraldajatelt, abiks kogenud juhendajad. Võimalusel võta kaasa piknikutekk. Tule kogu perega sulle sobival ajal päeva jooksul ja veeda Luke mõisas tore pühapäev! Toetab SA KIK. Tasuta. Perepäeva ajal on avatud Luke mõisa kohvik.
Lisainfo telefonil 55544 231 või info@lukemois.ee ja www.lukemois.ee.