Noored vabatahtlikud loodusekaitsjad saavad tööd Euroopas

Eestimaa Looduse Fond koos oma partneritega Euroopas osaleb vabatahtlike vahetusprogrammis La Team, mille kaudu pakutakse neljale noorele vabatahtlikule võimalust veeta juuni algusest septembri lõpuni Prantsusmaal, Šotimaal, Kreekas või Itaalias rahvusvahelises seltskonnas looduskaitselist tööd tehes. Vabatahtlike
reisi- ja elamiskulud välispartnerite juures kaetakse. Programmist saab pisut rohkem lugeda http://conservationvolunteers.eu/la-team.

Kui oled 18-30 aastane ning huvitet, siis palun täida kirjaga kaasas olev ankeet, ning tagasta see koos oma CVga hiljemalt 16. aprillil aadressile siim@elfond.ee. Kui midagi arusaamatuks jääb, küsi samast julgesti nõu.

Eestis luuakse sotsiaalseid ettevõtteid ühendav võrgustik

Kolmapäeval, 11 aprillil kõneleb Tallinnas Šotimaa sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku loomise kohgemustest selle eestvedaja Colin Campell. Põnev välisesineja on olnud kaheksa aastat Šotimaa sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku arendusjuht (Social Entrepreneurs Networks Scotland – www.senscot.net). Senscoti töö tulemusena kohtuvad ideede ja kogemuste vahetuseks järjepidevalt üle 350 aktiivse sotsiaalse ettevõtte. Kuidas  iga ettevõte võrgustiku tegevusest praktilist kasu saab? Kõige kasulikumad õppetunnid Eesti jaoks seminaril välja sõelutaksegi.

Kell 11 Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja saalis algaval kokkusaamisel asutatakse ka MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, kuhu on asutajaliikmetena oodatud kõik võrgustiku liikmena valdkonna arengusse panustamisest huvitatud sotsiaalsed ettevõtted.

Sotsiaalne ettevõtlus on põnev ja võimalusterohke ettevõtlusvorm, mille eesmärgiks on pakkuda lahendusi ühiskondlikele vajadustele. Esimesed sotsiaalse ettevõtluse põhimõtetel toimivad algatused alustasid Eestis tegutsemist juba 1990-ndatel aastatel. Läbimurre uute sotsiaalsete ettevõtete loomises, kasvus ja avalikkuse huvis selle teema vastu on toimunud paari viimase aasta jooksul.

Selle taga on eelkõige muidugi ettevõtete eestvedajate endi tubli töö, aga ka valdkonna arengu edendajate pingutused. Uus MTÜ aitab kaasa sellele, et enam  toetada praegusi eestvedajaid ning innustada looma uusi sotsiaalseid ettevõtteid. Muuhulgas on põletavateks küsimusteks näiteks erinevate toetusmehhanismide loomine (nii Euroopa Liidu kui siseriiklike vahendite abil) ja sotsiaalse ettevõtluse juriidilise regulatsiooni hõlbustamine.

 

Aita leida aasta ettevõtlusõpetaja ja vabatahtlik

Ettevõtlikku noorust õhutav Junior Achievement (JA) Eesti Sihtasutus paneb oma 20ndal tegevusaastal aluse uuele traditsioonile: soovitakse esile tõsta ja tunnustada silmapaistvaid ettevõtlusõpetajaid ning vabatahtikke, kes on kaasa aidanud meie organisatsiooni tegevustele ning programmide arengule ja levikule koolides.

Kandidaate Aasta Ettevõtlusõpetaja ja Junior Achievment Eesti Aasta Vabatahtliku nimetustele ootame koos põhjendusega meilile junior@ja.ee 3. maiks. Aasta Ettevõtlusõpetaja ning JA Eesti Aasta Vabatahtlik kuulutatakse välja JA Eesti 20. aastapäeva pidulikul juubeliaktusel 11. mail.

JA Eesti tegevusele saab kaasa aidata väga erineval moel:

•    viia läbi koolitusi,
•    korraldada õpilasüritusi,
•    populariseerida ettevõtlusõppe programme koolides, noortele, haridusjuhtidele jt sidusrühmadele,
•    konsulteerida üht või enamat õpilasfirmat,
•    jagada oma teadmisi õpilastele klassitundides,
•    aidata JA Eesti programmide arengule kaasa muul tähelepanuväärsel viisil.

Kui Teile on mõni selline inimene silma jäänud, siis andke temast teada ja põhjendage, miks just tema peaks pälvima JA Eesti Aasta Vabatahtliku tiitli Ootame eelkõige neid kandidaate, kelle vabatahtlik panus on eriti ilmekalt väljendunud just sel õppeaastal. Tore on, kui häid põhjuseid on rohkem kui üks.

Ilmaparandaja keskkonnateated laiast ilmast

Kord kuus valib keskkonnaajakirjanik Mirjam Matiisen KUKU Raadio Ilmaparandaja saatele keskkonnauudiseid laiast ilmast. Tema valik märtsiuudistest on siin.

Värsked uudised briti ajalehest „The Guardian“ pajatavad sellest, et rahvusvaheline reklaamistandardite agentuur ASA keelustas hiljaaegu meedias reklaami, mis soovitas tarbida karusnahka kui keskkonnasõbralikku materjali.

Reklaamide nii-öelda valvekoera rollis tegutsev agentuur pidas Euroopa Karusloomakasvatajate Assotsiatsiooni kampaaniat eksitavaks. Kampaania kandis pealkirja: „Miks on karusloomanahkade kandmine keskkonnasõbralik“ ning see väitis, et karusloomanahk peab vastu kogu inimese eluea ja säästab looduskeskkonda. Lisaks sellele, et reklaam kiitis karusnahka kui kauakestvat materjali, väideti ka, et seda on lihtne taaskasutada ja see laguneb looduses. Euroopa Karusloomakasvatajate Assotsiatsiooni kampaania ütles sedagi, et loomanahkade kandmine on maaviljeluses üks enim ökoloogiliselt tasakaalus olevaid süsteeme.

Reklaamistandardite agentuur ASA sai antud kampaania kohta kaebuse rahvusvaheliselt loomakaitseorganisatsioonilt, kes väitiski, et reklaam on tarbijaile eksitav. Euroopa Karusloomakasvatajate Assotsiatsioon ning samuti Rahvusvaheline Karusnahaföderatsioon vaidlustasid antud kaebuse, öeldes, et karusnahk on ikkagi vastupidav ja keskkonnasäästlik toode. Nad väitsid vastulauses, et näiteks naaritsakasukas peab vastu 30 aastat ja enamgi, olles seega vastupidavam kui enamik tekstiilimaterjale. Samas saab kasutatud kasukat ümber töödelda teisteks toodeteks, nagu näiteks kottideks või patjadeks. Loe edasi: Ilmaparandaja keskkonnateated laiast ilmast

Tulemas on ideede laat

Lääne-Viru Maavalitsus ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus kuulutavad välja maakondliku konkursi ”Ideede laat”, et innustada noori ja nende juhendajad tegelema uuenduslike projektide ja leiutistega.

Laadale on oodatud noorte ideede baasil elluviidud leiutised, ideekavandid ning lasteaedade, koolide ja noortekeskuste projektid, esitlused innovaatilistest tegevustest ja noortepoolsetest nutikatest lahendustest.

Esitatavad leiutised, ideed ja projektid ei ole piiratud ühegi konkreetse teemaga, kuid need peaksid lahendama lapse/noore igapäevaelu probleeme või kitsaskohti lasteaias, koolis, kodus või vabal ajal. Soovitav on järgida kokkuhoiu (sh energiat ja raha) ja  keskkonnasõbralikkuse (sh taaskasutus) põhimõtteid.  Projektidele ja leiutistele esitatavad tingimused on erinevad ja kirjeldatud Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel. Loe edasi: Tulemas on ideede laat

Eesti Kodukaunistamise Ühendus kogunes Vihulas

Kolmapäeval, 4. aprillil pidas Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatus Vihula mõisas oma koosolekut, et kavandada käesoleva aasta tegevusi ja arutada töökorralduslikke küsimusi.

Eesti Kodukaunistamise Ühendus korraldab kodukaunistamise alaseid üritusi, propageerib kodukaunistamist, ühise elukeskkonna korrastamist ja üldilme parandamist. Konkurssi “Kaunis kodu” korraldatakse alates 1999. aastast, alates 2005. aastast nime all “Kaunis Eesti kodu”.
Lääne-Virumaa on ainuke maakond, kus heakorrakonkurssi Kaunis Eesti Kodu ei korralda maavalitsus, vaid see on usaldatud MTÜ-le Virumaa Lootus, keda toetavad Lääne-Viru maavalitsus ja Lääne-Viru omavalitsuste liit. Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatusega käisid Vihulas kohtumas nii maavanem Einar Vallbaum kui omavalitsuste liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi.