Eile lahkus Eesti kaasaegse kunsti legend – Evald Okas

Evald Okas. Foto perearhiivist.

E. Okas osales eesti kunstiloos ligi 70 aastat, 1941 lõpetas ta Riigi Kõrgema Kunstikooli maalijana. Esmakordselt olid tema tööd Tallinna Kunstihoones eksponeeritud juba 1939. a. Sõjaaastail Nõukogude armeesse mobiliseerituna kuulus Okas eesti kunstnike kollektiivi Jaroslavlis. Kodumaale naasnud, tõestas ta järgnevatel aastakümnetel end temperamentse ja mitmekülgselt võimeka kunstnikuna.
Tema looming kasvas välja eelkõige kaasaegsest linnakultuurist, reisielamustel kogetud impulssidest ja võimest sünteesida oma kaasaegse maailmakunsti avaldusi sõjajärgsetel aastakümnetel Nõukogude Eestis kehtinud kaanonites.
Evald Okase loomingus vahelduvad urbanistlikud stseenid kompositsioonidega teatri- ja muusikavaldkonnast. 1960. aastail maalitud fantaasiakostüümides naisfiguurid ning võõrapäraselt saladuslikud naisetüübid Jaapanist, Prantsusmaalt ja Itaaliast näivad ka aastakümneid hiljem üha rändavat meistri maalidele, omandades uusi ilmeid.
Võimsa kunstnikuisiksusena haaras ta oma loomingus paralleelselt mitmeid erinevaid kunstivaldkondi, oli erakordselt viljakas ja eksperimenteeriv. Kogu Evald Okase loomingut iseloomustab tugev joonistuslik alge, maale graafiline pintslikiri, täpne kompositsioon ja spontaanne värvikäsitlus. Nii maalikunstniku kui graafikuna avaldab ta end virtuoosse joonistajana. Okast on nimetatud ka Eesti kunsti Picassoks. Suure modernismiklassikuga ei seo teda mitte ainult üle inimvõimete ulatuv teoste hulk, vaid ka hingesugulus, mis väljendub eelkõige graafikas. Evald Okas oli Eesti Kunstiakadeemia kauaaegsemaid professoreid, 1993. aastast alates emeriitprofessor.
Kunstnikuna pälvis Okas mitmeid aunimetusi ning tähelepanu. Nõukogude Liidu Kunstide Akadeemia akadeemiku tiitel võimaldas arvukaid välisreise aastail, mil riigipiirid olid tavakodanikule suletud. Ta on Eesti Kunstnike Liidu ja Firenze Kunstide Akadeemia auliige.
2003 avati Haapsalus Evald Okase püsiekspositsiooniga muuseum. Okase looming kuulub ka Kumu kunstimuuseumi eri kümnendite põhiekspositsioonidesse, Okase loomingut leidub ka paljudes muuseumites ja kunstikogudes üle maailma.
Viimati oli Evald Okase looming eraldi näitustena eksponeeritud vanameistri 95. juubeli sünnipäevaga seoses Disaini -ja Arhitektuurigaleriis ja Vabaduse galeriis 2010.a novembris-detsembris.
Evald Okasest jääb lugematute õpilaste ja rohkete kolleegide südamesse mälestus kui alati heatujulisest ja humoorikast inimesest. Evald Okase temperamentne loomiskirg ja elamine kunstis jääb eeskujuks paljudele.
Eesti Kunstnike Liit